Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer info
Cookies accepteren

Transport Italië

Transport Italië

Dagelijks verzorgt Wetron ADR, groupage, deel- en compleet ladingen tussen Nederland, België, het grensgebied van Duitsland en Italië. Wetron is daarom met recht de Italië specialist en biedt transportmogelijkheden om goederen per spoor of over de weg te vervoeren.
 
Intermodaal transport Italië
Door goederen intermodaal te vervoeren is er naast de aanzienlijke CO² reductie een beladingsvoordeel van 10% voor het transport van zware goederen. Maximaal te beladen gewicht voor een trailer is 28 ton en 25 ton voor onze huif volumebakken. Door de modaliteiten weg en spoor te combineren wordt ook het druk belaste wegennet vermeden en is de kans op congestie daarmee een stuk lager. Bijkomend voordeel is dat het betalen van tol grotendeels wordt voorkomen. Voor het transport van goederen over een grote afstand is het transport over de weg en in combinatie met het transport per spoor een uitstekende oplossing.
 
Terminals
Met onze vaste steunpunten in Nederland en Italië kunnen wij uw goederenstroom tussen Italië en de Benelux beheersen. Op deze manier hebben wij maximale controle over uw zendingen en weten wij te allen tijden waar uw goederen zich bevinden. Ook geeft dit ons de mogelijkheid om vrachtwagens zo efficiënt mogelijk te beladen en volumes te bundelen.
 
Distributie
Door de inzet van ons eigen wagenpark in combinatie met lokale partners kunnen wij in geheel Italië distributie zendingen versturen en afhalen. Op deze manier kunnen wij perfect inspelen op de toenemende vraag naar het transport van pakketzendingen. Voor het distribueren van binnensteden kunnen ook distributieauto’s worden ingezet die zijn voorzien van een klep- en pompwagen.
 
Gevaarlijke goederen
In Italië gelden de regels zoals opgenomen in de ADR bepalingen van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (afgekort tot Unece). Ze zijn daarmee gelijk aan de Nederlandse regels. Voor het transport van gevaarlijke goederen transporten dienen chauffeurs gecertificeerd te zijn en jaarlijks een cursus gevaarlijke goederen af te ronden.
 
Duurzaam transport
Duurzaam en transport lijken niet hand in hand te gaan. Toch kunnen er bij de uitvoer van transporten nog enorme stappen worden gezet om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Door verschillende modaliteiten te combineren is het mogelijk om de CO² uitstoot te reduceren en goederen te vervoeren tegen aantrekkelijke tarieven. Graag gaan wij met bedrijven in gesprek om de CO² uitstoot gedurende het transport nog verder terug te dringen.

Vragen, opmerking of een offerte?

Naam
Telefoonnummer
Verzenden

Offerte aanvragen