Nieuws

Intermodaal vervoer biedt flexibiliteit!
‘Reeds in 1995 zijn wij begonnen met het aanbieden van intermodaal vervoer. Destijds nog vanuit Born naar Italië. Het betrof een initiatief van het ministerie van Verkeer & Waterstaat (nu Infrastructuur & Waterstaat), waarbij ook Buck Consultants was betrokken. Aanleiding voor dit initiatief was de congestie op de wegen, het beperkte laadvermogen via de weg en de problemen met de grensovergangen. Immers veel landen waren toen nog niet toegetreden tot de Schengenzone, waaronder bijvoorbeeld ook Zwitserland.

In het project waren tien wegvervoerders annex logistiek dienstverleners betrokken. Van deze tien bedrijven was Wetron nagenoeg de enige die overbleef. Het probleem was dat het spoorvervoer voor veel partijen nog te onbetrouwbaar scheen. Door de vele loc-wisselingen bij de grenzen was men bang dat de performance van het spoor niet toereikend zou zijn. Het was daardoor voor de meesten een te dure en te risicovolle investering.

Lees verder op de website van Rail Cargo.